XIV Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyło się jedno z największych wydarzeń sportowych adresowanych do seniorów, którym jest XIV Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”.

Olimpiada jest wydarzeniem rangi międzynarodowej, stanowi promocję zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu przez pokolenie 60+ i uczy kształtowania u osób dojrzałych nawyków dbania o sprawność fizyczną. Zawody to również rozwijanie współpracy z młodym pokoleniem, integracja w ramach aktywności fizycznej oraz wzmacnianie więzi między słuchaczami UTW z kraju i zagranicy.

Zanim zawodnicy pojawili się w poszczególnych sektorach dyscyplin sportowych wzięli udział w tradycyjnym przemarszu drużyn, w którym uczestnicy olimpiady przekazują pozytywną energię. Podczas ceremonii otwarcia nastąpił podniosły moment zapalenia znicza oraz odśpiewany został hymn olimpijski.

Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sportowych, takich jak: biegi, pływanie, pchnięcie kulą, łucznictwo, tenis stołowy, przełaje rowerowe, brydż oraz boule. Piekarskie Stowarzyszenie UTW reprezentowały następujące osoby: Ewa Czornyj – łucznictwo – srebrny medal, Czesław Garczarczyk – łucznictwo – medal za uczestnictwo oraz Krzysztof Brodowski – przełaje rowerowe – medal za uczestnictwo

Wszystkim olimpijczykom gratuluję osiągniętych wyników, a kibicom dziękuję za wsparcie.