Dzień Służby Celnej

Dzień Służby Celnej to polskie święto obchodzone corocznie 21 września, na mocy zapisu ustawy z 1999 roku, w celu podkreślenia znaczenia Służby Celnej dla gospodarki i społeczeństwa kraju, ale także Unii Europejskiej z racji powstania unii celnej dnia 1 lipca 1968. Jest to święto wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników SC.

Z tej okazji składamy wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Celnej najserdeczniejsze życzenia, a także podziękowania za pełnioną służbę na rzecz społeczeństwa i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy pełni uznania dla Waszej codziennej, trudnej, pełnej poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi służby. Niech to święto będzie okazją do podkreślenia Waszego zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie w zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej.

Gratulując dotychczasowych dokonań, życzymy kolejnych sukcesów i spełnienia w codziennej służbie i pracy. Życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Tomasz Wesołowski
Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie