Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Dziś, 15 kwietnia, w piekarskich szkołach odbył się egzamin ósmoklasisty. Pomimo trwającego strajku, przebiegł on bez zakłóceń, zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczniowie klas ósmych piekarskich szkół podstawowych przystąpili dziś do egzaminu ósmoklasisty. W naszym mieście liczba zdających wyniosła 391 uczniów. Z informacji, jakich udzielił Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, wynika, że we wszystkich szkołach w naszym mieście egzaminy te przebiegły zgodnie z harmonogramem i procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.