Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Referat Dróg Publicznych Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich informuje, iż od 18 kwietnia nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie ulicy Janty.

Od czwartku, 18 kwietnia w ciągu ul. Janty na stałe wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy (na odcinku od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Szpitalną).