Policja kontroluje rowerzystów w ramach akcji
Sezon rowerowy w pełni, a z nim niestety rośnie ryzyko kradzieży rowerów oraz niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Policjanci z naszej komendy miejskiej prowadzą dziś akcję "Bezpieczny cyklista", mającą na celu kontrolowanie rowerzystów i przypominanie im o zasadach bezpieczeństwa na drodze.
  1. Rowerzyści muszą korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych.
  2. Dzieci do 10 lat mogą jeździć rowerem tylko pod opieką dorosłego.
  3. Jazda po alkoholu grozi wysokimi mandatami.
  4. Na chodniku można jeździć rowerem tylko w określonych sytuacjach.

Każdy cyklista powinien znać podstawowe przepisy dotyczące poruszania się po drogach. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, rowerzyści mają obowiązek korzystania z dróg dla rowerów lub pasów ruchu dla rowerów, jeśli są one dostępne w kierunku, w którym się poruszają. W przypadku braku takich dróg, rowerzyści muszą zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach współdzielonych z pieszymi.

Nie wszyscy wiedzą, że jazda rowerem po chodniku jest w zasadzie zabroniona, choć istnieją pewne wyjątki. Rowerzyści mogą korzystać z chodnika, gdy opiekują się dzieckiem do 10 lat, podczas złej pogody lub gdy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, ruch na jezdni dozwolony jest z prędkością powyżej 50 km/h, a brak jest wydzielonej drogi dla rowerów. Jednocześnie, na chodniku rowerzyści muszą jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym.

Ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo dzieci na rowerach. Dzieci do lat 7 mogą być przewożone w specjalnych fotelikach lub przyczepkach. Natomiast dzieci poniżej 10 lat mogą poruszać się na rowerze tylko pod opieką dorosłego, który może iść obok po chodniku lub jechać na rowerze. Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie korzystać z rowerów na drogach publicznych, pod warunkiem posiadania karty rowerowej, która obowiązuje do 18 roku życia.

Nie można zapomnieć o konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu. Jazda rowerem w stanie po użyciu alkoholu, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, skutkuje mandatem w wysokości 1000 złotych. W przypadku nietrzeźwości, gdy stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kara wzrasta do 2500 złotych.

Policjanci podczas dzisiejszych działań będą przypominać o tych i innych zasadach bezpieczeństwa, aby każdy rowerzysta mógł cieszyć się bezpieczną jazdą. Zachęcamy mieszkańców do przestrzegania przepisów i dbania o swoje bezpieczeństwo na drogach.


KMP w Piekarach Śląskich