Jak zwiększyć swoje zrozumienie tekstów w języku obcym?

Teksty o odpowiednim poziomie trudności niewątpliwie stymulują naukę języka obcego. Jednak jak zwiększyć swoje zrozumienie tekstów w języku obcym?

Jak stać się doskonałym czytelnikiem w języku obcym?

Wiele badań dowodzi, że czytanie tekstów obcojęzycznych ma pozytywny wpływ na naukę języków obcych. Zapewnia to bowiem czytelnikowi kontakt z językiem w dowolnym miejscu i czasie, zaznajamia go z kulturą danego kraju, a co więcej pozwala mu zobaczyć przyswajane wcześniej słownictwo oraz struktury gramatyczne w konkretnym kontekście.

Im częściej będziesz miał kontakt z tekstem, tym szybciej opanujesz różne strategie czytania. Strategii tych możesz uczyć się stopniowo, a później je łączyć. Uczy ich szkoła angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/. Na lekcjach w tej szkole pojawiają się aktywności mające na celu ćwiczenia konkretnych strategii czytania, jak choćby wyszukiwanie słów kluczowych, wskazywanie najważniejszych informacji, wyciąganie wniosków, selektywne czytanie, streszczenie czy ocenianie tekstów.

Sposoby na zwiększenie zrozumienia tekstów w języku obcym

  1. Ćwicz regularne czytanie tekstów w języku obcym – przyjmij za cel regularne czytanie artykułów, książek i innych tekstów w języku obcym.
  2. Używaj słownika –jeśli masz wątpliwości co do znaczenia słowa, zapisz je i sprawdź w słowniku.
  3. Zastanów się nad znaczeniem przeczytanego tekstu – przed przeczytaniem całości tekstu, przeczytaj pierwszy akapit i spróbuj zastanowić się, o czym jest ten tekst. Kiedy już przeczytasz całość, przypomnij sobie swoją wstępną interpretację i porównaj ją z rzeczywistym znaczeniem tekstu.
  4. Skup się na tekście – przed rozpoczęciem czytania, zrelaksuj się i skup swoją uwagę na tekście, nie pozwalając, by twoje myśli odwracały uwagę od tekstu.
  5. Skup się na języku – postaraj się zapamiętać jak najwięcej słów oraz wyrażeń, które przeczytasz, aby w przyszłości móc je używać w konwersacji lub w pisaniu.
  6. Znajdź nadzór – jeśli to tylko możliwe, znajdź kogoś, kto pomoże Ci pomóc zrozumieć przeczytany tekst. Z tego powodu warto skorzystać z szkoły angielskiego.