Dzień Osób Starszych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zgodnie z rezolucją ONZ, 1 października jest dniem, w którym należy myśleć o potrzebach seniorów. Ten dzień warto zacząć od tych najbliższych – rodziny, sąsiadów i lokalnej społeczności. To zadanie nie tylko dla organizacji i instytucji publicznych, ale również dla każdego z nas.

Życzymy wszystkim, aby wiek dojrzały był czasem pełnym pasji, możliwości i spełnienia. Jednocześnie życzymy spokoju, satysfakcji i odnalezienia właściwego miejsca w życiu.

Razem z naszą wspólnotą mieszkańców Piekar Śląskich, serdecznie życzymy, aby każdy kolejny dzień był okazją do czerpania radości z życia, z tą spokojną mądrością, która nie ulega chwilowym przeciwnością losu.

Tomasz Wesołowski
Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie