Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Wiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na pracownikach placówek oświatowych działających na terenie Piekar Śląskich. Dzięki Państwa pracy młodzi mieszkańcy miasta mogą być dobrze przygotowani do wyzwań, które stawia przed nimi współczesna szkoła. Ufamy, że w sposób szczególny na sercu pedagogów leżą powinności wobec uczniów, którzy w tym trudnym czasie muszą przygotowywać się do kluczowych dla nich egzaminów. Dzieci i młodzież muszą bowiem zmierzyć się nie tylko z opanowaniem wiedzy, ale także stresu, który towarzyszy nam teraz częściej niż zwykle.

Dzień Edukacji Narodowej, celebrowany co roku w dniu 14 października, jest znakomitą okazją, by złożyć serdeczne życzenia za pracę na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Przesyłając podziękowania za trud dydaktyczny i wychowawczy, serdecznie życzymy, by Dzień Edukacji Narodowej, mimo ograniczonych możliwości uroczystego świętowania, stał się okazją do chwili wytchnienia od codziennych obowiązków, radości i satysfakcji z pracy.

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie