UM Piekary Śląskie: Uroczyste obchody Dnia Strażaka
W Piekarach Śląskich odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka, podczas których lokalna społeczność wyraziła swoje uznanie i wdzięczność dla tych odważnych mężczyzn i kobiet. Prezydent miasta, parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych władz wzięli udział w ceremonii, podkreślając znaczenie strażaków w codziennym zapewnianiu bezpieczeństwa i pomocy.
  1. Uroczystości rozpoczęły się od meldunku komendanta miejscowej jednostki straży pożarnej.
  2. Prezydent Piekar Śląskich, Sława Umińska-Kajdan, wygłosiła przemówienie, w którym podkreśliła wartość i poświęcenie strażaków.
  3. Podczas ceremonii wręczono odznaczenia i nagrody pieniężne zasłużonym strażakom i pracownikom cywilnym.
  4. Wyróżniono kilkanaście osób za ich wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w minionym roku.

Wydarzenie to było zarówno okazją do celebracji, jak i refleksji nad kluczową rolą strażaków w lokalnej społeczności. Jak stwierdziła Prezydent Umińska-Kajdan: "Służba w formacjach Państwowej Straży Pożarnej, jest nie tylko symbolem bohaterstwa, ale także fundamentem społeczeństwa. Wasza gotowość do poświęcenia, by być jak najszybciej tam gdzie potrzeba pomocy, nawet jeśli ryzykujecie własnym życiem, to prawdziwy przykład odwagi i oddania." Te słowa idealnie oddają ducha uroczystości, która nie tylko uhonorowała strażaków, ale również przypomniała o nieocenionym wkładzie, jaki każdego dnia wnosi ten zawód do wspólnoty.

Podczas ceremonii szczególnie wyróżniono strażaków, którzy wykazali się wyjątkowym heroizmem i profesjonalizmem. Wśród nich znaleźli się: bryg. Marcin Gąsowski, mł. bryg. Beata Griner oraz kpt. Robert Gubała, którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie. Dzięki takim ludziom można czuć się bezpieczniej w naszym mieście.

Na zakończenie warto wspomnieć, że tego typu uroczystości są istotnym elementem budowania silnej i zintegrowanej społeczności, która ceni sobie bezpieczeństwo i gotowość do pomocy na każdym kroku. Dzień Strażaka w Piekarach Śląskich to nie tylko czas podziękowań, ale i przypomnienie o ciągłej gotowości tych, którzy służą naszemu miastu.


Na podstawie: UM Piekary Śląskie