UM Piekary Śląskie: Spotkanie autorskie i promocja albumu przyrodniczego 16 maja
Spotkanie z naturą i historią Brynicy już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Prezydent Sława Umińska-Kajdan zaprasza na promocję albumu "Z biegiem Brynicy".
  • Prezentacja albumu przyrodniczego "Z biegiem Brynicy".
  • Spotkanie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury o godz. 18:00.
  • W programie projekcje filmów i prelekcje przyrodników.
  • Dyskusje o unikalnej flory i faunie doliny Brynicy.

Album "Z biegiem Brynicy", przygotowany przez Agnieszkę Folgę, Adama Szczepańczyka oraz Marcina Szewczyka, jest wynikiem ponad dwudziestoletnich badań i obserwacji doliny rzeki Brynicy. Pomimo wpływów antropogenicznych, ten fragment śląskiej ziemi nadal zachwyca swoją różnorodnością biologiczną.

Zgromadzone w albumie fotografie ukazują nie tylko piękno przyrody, ale także zwracają uwagę na potrzebę ochrony tych cennych terenów. "Brynica jaka jest, każdy widzi" – te słowa, choć nawiązują do dawnych czasów, nadal mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, którą możemy odkrywać dzięki takim publikacjom.

Prezydent Sława Umińska-Kajdan podkreśla, jak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę i promocję naturalnego dziedzictwa: "Oddając ich dzieło w ręce Czytelników, dziękuję Autorom za podzielenie się swoją wrażliwością na otaczającą nas przyrodę, za pokazanie niedostrzegalnego często świata, któremu winniśmy szacunek i troskę."

Wydarzenie to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale także moment, aby spojrzeć na przyrodę z innej perspektywy i zainspirować się do dalszych działań na rzecz jej ochrony. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tym wyjątkowym spotkaniu.


Opierając się na: UM Piekary Śląskie