Młodzi artyści z Piekar Śląskich nagrodzeni w konkursie „Żywa rzeka – Brynica”
Młodzi artyści z naszego miasta mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w konkursie "Żywa rzeka – Brynica", organizowanym przez Urząd Miasta. Wydarzenie to skupiło się na promowaniu lokalnej przyrody oraz talentów dzieci i młodzieży z naszej społeczności.
  • Rysunki i fotografie doliny Brynicy były głównym tematem konkursu.
  • Uczestniczyły w nim trzy kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych od klasy I do III, klasy IV do VIII oraz uczniowie szkół średnich.
  • Zwycięzcy konkursu zostali ogłoszeni w każdej z kategorii, podkreślając różnorodność i kreatywność młodych artystów.
  • Prezydent Sława Umińska-Kajdan zaprosiła uczestników konkursu na spotkanie autorskie i promocję albumu przyrodniczego "Z biegiem Brynicy".

W kategorii najmłodszych, uczniów szkół podstawowych w klasach I-III, pierwsze miejsce zdobyła Weronika Turla z ZSP nr 1, drugie miejsce przypadło Wiktorii Kasperczyk z MSP nr 16, a trzecie miejsce otrzymał Danyil Halanzovski z MSP nr 5. W kategorii uczniów klas IV-VIII wygrał Oliwier Nędzi z MSP nr 15, a tuż za nim uplasowały się Wiktoria Cieśla i Fabian Zuber obydwoje z MSP nr 11. Wśród uczniów szkół średnich najwyżej oceniono pracę Karola Burzyka z ZSTS, a na kolejnych miejscach znaleźli się Bryan Ludyga z V LO Mistrzostwa Sportowego Bytom.

Spotkanie autorskie, które odbędzie się 16 maja 2024 r., będzie nie tylko okazją do świętowania talentów młodych artystów, ale również platformą do dalszego promowania ochrony lokalnych zasobów naturalnych i zwiększania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Podziękowania skierowane do wszystkich uczestników podkreślają znaczenie ich zaangażowania w lokalne inicjatywy kulturalne i edukacyjne, które przyczyniają się do budowania silniejszej i bardziej zintegrowanej społeczności.


Opierając się na: Urząd Miasta w Piekarach Śląskich