Ostatnie miejsca w naborze o zmianę źródeł ciepła (PONE)

W związku z realizacją programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja XIX – rok 2023” przypominamy o trwającym naborze wniosków, na ostatnie wolne miejsca w tej Edycji Programu.

Wniosek mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości położonej w Gminie Piekary Śląskie, na której zlokalizowany jest budynek jednorodzinny.

Dofinansowanie obejmuje:

  • wymianę kotła węglowego na pompę ciepła do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej (c.o. i c.w.u.),
  • montaż ogniw fotowoltaicznych.

Gmina w związku z priorytetem wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych typu „kopciuch” na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze zastrzega, że pierwszeństwo na liście kolejkowej będą mieli mieszkańcy, którzy w ramach bieżącej edycji zamontują instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła c.o. i c.w.u. tworząc tym samym hybrydę.

Wysokość dofinansowania w programie na montaż pompy ciepła c.o. i c.w.u. wynosi 21.000 zł natomiast dofinansowanie na montaż ogniw fotowoltaicznych 15.000 zł.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej miasta oraz w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pokój 102.