Znamy wybrane projekty z Inicjatywy lokalnej

Zapadły decyzje dotyczące realizacji zadań w ramach kolejnej edycji inicjatywy lokalnej. Zdecydowano o realizacji czterech zadań: Prowadzenie zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej dla dzieci, turnieje skata sportowego, Młodosfera Kulturalna – organizacja warsztatów artystyczno-kulturalnych w szkołach i realizacja konkursu “Sfera wierszowana – konkurs poetycki na wiersz o młodości” oraz turniej Akrobatyczny “Gibki Bajtel”.

Komisja ds. inicjatyw lokalnych oceniła wnioski o realizację zadań publicznych. Do realizacji wybrano następujące:

  • Prowadzenie zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej dla dzieci z Piekar Śląskich – 2 000 zł,
  • Turnieje skata sportowego z udziałem zawodników z Piekar Śląskich organizowany przez Sekcje Skata przy Ośrodku Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich – 1 300 zł,
  • Młodosfera Kulturalna – organizacja warsztatów artystyczno-kulturalnych w szkołach i realizacja konkursu “Sfera wierszowana – konkurs poetycki na wiersz o młodości” – 3 200 zł,
  • Turniej Akrobatyczny “Gibki Bajtel” – 3 500 zł.

Wnioski o realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej składa się do Prezydenta Miasta w terminach: do dnia 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia danego roku kalendarzowego. Zatem kolejny termin składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych upływa 1 grudnia 2023 r. Za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miasta, co potwierdzone zostanie pieczęcią wpływu.

Inicjatywa lokalna jest sposobem na zaangażowanie mieszkańców miasta. Przypomina nieco prace społeczne. Pomysłodawcy, którzy chcą podjąć działania na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie zadania i porozumieć się z miastem w celu jego realizacji. W maju 2023 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej.

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zachęcamy do składania propozycji.