Dotacje dla MOPR-u na realizacj臋 program贸w pomocowych

Miasto Piekary 艢l膮skie otrzyma艂o dotacj臋 z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo艂ecznej w ramach 艣rodk贸w pochodz膮cych z Funduszu Solidarno艣ciowego na realizacj臋 Programu 鈥濷pieka wytchnieniowa鈥 鈥 edycja 2023 w wysoko艣ci: 41.713,92 z艂. Ca艂kowita warto艣膰: 53.713,92 z艂. Natomiast na realizacj臋 Programu 鈥濧systent osobisty osoby niepe艂nosprawnej鈥 鈥 edycja 2023 dofinansowanie w wysoko艣ci: 94.113,36 z艂. Ca艂kowita warto艣膰: 118.113,36 z艂. Realizatorem obu zada艅 w imieniu Miasta Piekary 艢l膮skie b臋dzie Miejski O艣rodek Pomocy Rodzinie w Piekarach 艢l膮skich.

G艂贸wnym celem Programu “Opieki wytchnieniowej” jest wsparcie cz艂onk贸w rodziny lub opiekun贸w sprawuj膮cych bezpo艣redni膮 opiek臋 nad:

  • dzie膰mi z orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci,
  • osobami ze znacznym stopniem niepe艂nosprawno艣ci oraz orzeczeniami r贸wnowa偶nymi.

Program b臋dzie realizowany w formie 艣wiadczenia us艂ugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej.

Dzia艂ania podejmowane w ramach Programu maj膮 na celu zapewni膰 czasowe odci膮偶enie od codziennych obowi膮zk贸w 艂膮cz膮cych si臋 ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracj臋.

Us艂ugi opieki wytchnieniowej przys艂uguj膮 w przypadku zamieszkiwania cz艂onka rodziny lub opiekuna we wsp贸lnym gospodarstwie domowym i sprawuj膮cym bezpo艣redni膮, ca艂odobow膮 opiek臋 nad osob膮 niepe艂nosprawn膮, kt贸ra stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z o艣rodk贸w wsparcia lub plac贸wek pobytu ca艂odobowego.

G艂贸wnym celem Programu “Asystent osobisty osoby niepe艂nosprawnej” jest wprowadzenie us艂ug asystencji osobistej jako formy og贸lnodost臋pnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynno艣ci oraz funkcjonowaniu w 偶yciu spo艂ecznym.

Adresatami Programu s膮 :

  1. dzieci do 16. roku 偶ycia z orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie ze wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wsp贸艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby niepe艂nosprawne posiadaj膮ce orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo
    • o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo
    • traktowane na r贸wni z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z p贸藕n. zm.).

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 3 os贸b niepe艂nosprawnych posiadaj膮cych orzeczenie o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczenie r贸wnowa偶ne, w tym osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 sprz臋偶on膮.

Dopuszcza si臋 zwi臋kszenie liczby uczestnik贸w Programu.

Przewidywana liczba godzin us艂ug asystencji osobistej w ramach Programu w 2023 r. wynosi 2280 godzin.

Zainteresowanych mieszka艅c贸w Piekar 艢l膮skich zapraszamy do kontaktu z Miejskim O艣rodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach 艢l膮skich przy ul. Bpa. Nankera 103 lub z Zespo艂em Us艂ug i Wsparcia Spo艂ecznego Dzia艂u Aktywizacji Spo艂ecznej w Piekarach 艢l膮skich przy ul. Kusoci艅skiego 4, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 518-231-174, (32) 287-95-03 wew. 642.