Trwają roboty utrzymaniowe w ciągu drogi krajowej nr 94 przed i za wiaduktem, zlokalizowanym w rejonie skrzyżowania z ul...