“Wspieramy-zatrudniamy” w PUP Piekary Śląskie

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich przypomina o projekcie pilotażowym “Wspieramy – zatrudniamy” realizowanym w ramach naboru pod nazwą “Stabilna praca – silna rodzina” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Co oferuje Urząd Pracy:

Dla osoby bezrobotnej oferuje staż trwający 3 miesiące z gwarancją zatrudnienia (6 miesięcy) z elementami innowacyjnymi:
  • bonus na start w kwocie 500 zł wypłacany w ciągu 14 dni od rozpoczęcia stażu,
  • dofinansowanie kosztów dojazdu przez okres udziału w projekcie w kwocie 100 zł x 9 miesięcy,
  • premia dla uczestnika projektu, który utrzyma zatrudnienie w kwocie 300 zł za czwarty miesiąc, 500 zł za piąty miesiąc oraz 700 zł za szósty miesiąc zatrudnienia.

Staże dotyczą osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w naszym Urzędzie powyżej 12 miesięcy, które posiadają obniżoną motywację w zakresie aktywności zawodowej spowodowaną opieką nad dziećmi/osobami zależnymi seniorami trudnościami osobistymi oraz rodzinnymi.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami klienta PUP Piekary Śląskie: 530 272 579 lub 32 381 58 91 wew. 110 (staże) oraz 792 003 929 (staże)

Więcej szczegółów na stronie PUP Piekary Śląskie