Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Z okazji świętowanego dziś Międzynarodowego Dnia Osób Starszych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 1 października jest tym dniem, w którym oczy wszystkich są zwrócone ku osobom starszym i ich potrzebom. Warto zacząć od tych najbliższych – rodziny, sąsiadów, naszych lokalnych społeczności. To zadanie zarówno dla instytucji publicznych, organizacji jak i każdego z nas.

Życzymy wszystkim, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia odnalezienia właściwego miejsca w życiu.

Wraz z całą wspólnotą mieszkańców Piekar Śląskich gorąco życzymy, by każdy kolejny dzień był dla Państwa okazją do czerpania radości życia, z tą spokojną mądrością, która nie poddaje się chwilowym przeszkodom.

Tomasz Wesołowski
Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie