Pielgrzymka Kobiet - utrudnienia drogowe

W związku z organizacją w dniu 21 sierpnia br. Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Zamknięta dla ruchu będzie ulica Bytomska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ziętka do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II. Wyznaczono też specjalne miejsca parkingowe.

Zamknięcia dróg i zakaz parkowania

Na terenie miasta nastąpi zmiana organizacji ruchu. 21 sierpnia wprowadzony zostanie zakaz poruszania się pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami uprawnionych służb) od skrzyżowania z ul. Ziętka do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w godzinach od 7.00 do 18.00.

W dniach 20 sierpnia od godziny 17.00 do 21 sierpnia do godz. 18.00 wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. Bytomskiej od skrzyżowania z ul. Ziętka do ul. Studziennej, na ul. Studziennej, ul. Ficka, ul. Popiełuszki oraz Placu Maryjnym.

Gdzie możemy zaparkować?

  • parking przy ul. Ziętka – na wysokości byłej KWK Piekary
  • ul. Chopina (strona prawa, jadąc od ul. Pod Lipami)
  • ul. Karola Miarki, parking przy Centrum Handlowym.

Handel

Zakaz handlu, wzorem lat ubiegłych, obowiązywał będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Ziętka. Handel odbywać się będzie wyłącznie dla posiadaczy zezwoleń Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Stanowiska handlowe zostaną usunięte do godz. 18.00 w dniu 21 sierpnia .

Komunikacja miejska

21 sierpnia w godzinach 7.00 – 18.00 zmianie podlegać będzie funkcjonowanie komunikacji autobusowej na zamkniętym odcinku ul. Bytomskiej. Wyłączone zostaną przystanki Piekary Bazylika (w obu kierunkach) oraz Piekary Dwór (w kierunku Bytom). Autobusy pojadą ul. Bytomska następnie skręcą w ul. Ziętka i skierują się do ul. Jana Pawła II.

ZTM zmiany w związku z pielgrzymką