Piekary w rankingu finansowym samorządu terytorialnego

Piekary Śląskie znalazły się na 29 miejscu w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2021 przygotowanym na potrzeby VII Europejskiego Kongresu Samorządów, w stawce było 66 miast na prawach powiatów. W stosunku do roku poprzedniego, nastąpiła poprawa naszego miasta o jedną lokatę.

Przed nami sklasyfikowano między innymi Gliwice – 5 miejsce, Katowice – 8, czy też Mysłowice 27. Za nami znalazł się pobliskie: Chorzów – 30 miejsce, Siemianowice Śląskie – 34, Ruda Śląska – 37 , Świętochłowice – 47, Zabrze – 51 i Bytom – 55.

W zestawieniu pod uwagę brano: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. W Rankingu, wzorem poprzednich lat, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podziału na kategorie gmin.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021