Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2021-2022

Przewodniczący Rady Miasta zwołał I sesję Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie na dzień 25 października br. o godz. 17.00. Posiedzenie odbędzie się w auli Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich przy ulicy Gimnazjalnej 24.

Porządek obrad sesji przewiduje przedstawienie wyników wyborów oraz złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
4. Wystąpienie gości i wręczenie pamiątkowych certyfikatów.
5. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
6. Zamknięcie obrad I sesji.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2021-2022