Pomimo złagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem pamiętajmy w jakich sytuacjach mamy obowiązek zasłaniać usta i nos oraz stosować ochronę dłoni. Policjanci od początku epidemii kontrolują sposób realizowania obowiązujących przepisów sanitarnych. Te, które aktualnie obowiązują w całym kraju, nie są niczym nowym. Po raz kolejny apelujemy o ich przestrzeganie.

Policjanci po raz kolejny apelują, dbajmy o siebie i bliskich. Ograniczenia i obostrzenia mają jeden cel-ochronę życia i zdrowia. Stosując się do przepisów, zwiększamy bezpieczeństwo i zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. Będąc w m.in. w sklepie czy pojeździe komunikacji miejskiej, pamiętaj o maseczce, dezynfekowaniu dłoni, warto też zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki. Pamiętaj, że masz ogromny wpływ na zdrowie swoje oraz innych osób.

Czas pouczeń i przypominania o obostrzeniach już minął. Policjanci będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy oraz ograniczenia reagując na łamanie obowiązujących przepisów związanych z pandemią koronawirusa. Wiąże się to ze wzmożonymi kontrolami prowadzonymi przez mundurowych. Osoby niestosujące się do ograniczeń, dystansu społecznego czy zakrywania ust i nosa maseczką w miejscach wskazanych w art. 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku m. in.

- środkach publicznego transportu zbiorowego,

- obiektach handlowych,

muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie odpowiedzialności społecznej, a przez to odciążenie służby zdrowia.

Policjanci przestrzegają!
Zgodnie z art. 116 kodeksu wykroczeń, osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 złotych, mundurowi mogą również skierować do sądu wniosek o jej ukaranie. O rażącym łamaniu przepisów Policjanci poinformują też inspektora sanitarnego, kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem można sprawdzić na stronie www.gov.pl

  • Policjanci znajdujący się w oznakowanym radiowozie podczas kontroli sklepów pod kątem przestrzegania obostrzeń przez kupujących
  • Policjanci podczas kontroli sklepów pod kątem przestrzegania obostrzeń przez kupujących
  • Policjanci podczas kontroli sklepów pod kątem przestrzegania obostrzeń przez kupujących
  • Policjanci w oznakowanym radiowozie podczas kontroli placówki handlowej
  • Umundurowani policjanci podczas kontroli placówki handlowej pod kątem przestrzegania obostrzeń w związku z koronawirusem
  • Umundurowani policjanci podczas kontroli placówki handlowej pod kątem przestrzegania obostrzeń w związku z koronawirusem