Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

<a href=Piekary Śląskie w rankingu inwestycyjnym “Wspólnoty”" />

Czasopismo “Wspólnota” zaprezentowało kolejną edycję rankingu – “Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018–2020”. Piekary Śląskie znalazły się w nim na 35. miejscu z wydatkami rzędu 1003,70 zł na mieszkańca. Za nami ulokowano wiele śląskich miast.

Najwięcej w Polsce wydają: Świnoujście 6327 zł, Krosno 3187 zł czy też Gliwice 2255 zł. Wśród miast naszego regionu najlepsze są Gliwice, przed Piekarami znalazły się także Tychy, Bielsko-Biała, Rybnik, Żory, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec. Za nami ulokowano takie miasta jak Częstochowa, Zabrze, Chorzów, Jastrzębie, Bytom, Ruda Śląska, Siemianowice, Mysłowice oraz Świętochłowice.

Mimo pandemii w przypadku Piekar Śląskich wydatki inwestycyjne są na podobnym, stabilnym poziomie – w poprzednim rankingu za lata 2017-2019 – wydawano 1013,27 zł na mieszkańca zaś obecnie (lata 2018-2020) – 1003,70 zł.

Metoda rankingu jest niemal identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brana był całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018–2020). W ten sposób chciano uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Uzasadnieniem uwzględnienia wydatków majątkowych (a nie tylko inwestycyjnych) jest fakt, że np. wydatki na dokapitalizowanie spółek są de facto bardzo często przeznaczane na wsparcie projektów inwestycyjnych. Zresztą wydatki majątkowe, niebędące równocześnie inwestycyjnymi, to niewielka część uwzględnianych wydatków (około 2–3 proc.)

Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018–2020