Wczoraj na drogach całego kraju zostały przeprowadzone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W akcji udział wzięli również mundurowi z piekarskiej drogówki, którzy sprawdzali jak na drodze zachowują się kierujący pojazdami oraz czy piesi stosują się do obowiązujących ich przepisów. Pieszym, którzy na drodze byli „niewidoczni”, mundurowi wręczali odblaski, które niejednokrotnie sprawią, że staną się „widoczni” dla kierujących pojazdami.

W trakcie działań stróże prawa ujawnili 40 wykroczeń, z czego zdecydowaną większość popełnili kierujący pojazdami. Wykroczenia najczęściej dotyczyły nadmiernej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Mundurowi ujawnili również nieprawidłowości w zachowaniu pieszych, polegające przede wszystkim na przechodzeniu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Stróże prawa podczas kontroli zwracali uwagę na odpowiednie zachowanie na drodze oraz przypominali o czerwcowych zmianach w przepisach kodeksu drogowego.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów, ale też bacznie przyglądali się, czy „niechronieni” nie łamali przepisów kodeksu drogowego. Podczas działań stróże prawa z piekarskiej drogówki kolejny raz rozdawali odblaskowe opaski. Niejednokrotnie niewielki element odblaskowy umieszczony na odzieży wierzchniej sprawi, że kierujący pojazdem będzie miał odpowiednio dużo czasu na reakcję, co może uratować życie.

  • Umundurowany policjant stojący na jezdni podczas zatrzymywania pojazdu
  • Umundurowany policjant stojący obok kontrolowanego pojazdu
  • Umundurowany policjant stojący na poboczu podczas kontroli prędkości pojazdów