Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

W dniach 16-22 września odbył się Europejski Tydzień Mobilności, w ramach którego policjanci realizują przedsięwzięcie pod nazwą Roadpol Safety Days. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). Podczas Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego piekarska policja prowadziła szereg działań podnoszących poziom wiedzy i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem:

Żyj i pozwól żyć innym

Począwszy od 16 września na terenie naszego miasta prowadzone były przez policjantów liczne działania o charakterze kontrolno-prewencyjnym, w tym, między innymi o nazwie "Pieszy szczególnie ostrożny", "Bezpieczny cyklista" oraz "Trzeźwość". W trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności mundurowi prowadzili szereg rozmów związancyh z bezpieczeństwem ruchu drogowego zarówno z kierującymi jak również z najmłodszymi podczas wizyt w przedszkolach i szkołach. 

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie zależy jednak tylko od policjantów i prowadzonych przez nich wszechstronnych akcji. To przede wszystkim zadanie dla kierujących i pieszych, którzy muszą zrozumieć, że przez ich nieostrożne, często nieodpowiedzialne i nieprzepisowe zachowanie na drodze mogą zginąć oni sami lub ktoś inny.

  • obrazek wykonany przez przedszkolaków przedstawiający policjanta, sygnalizator świetlny oraz odbite dłonie.
  • Umundurowana policjanta trzymająca w rękach podziękowanie przedstawiające żabę. Z tyłu napis "Policja Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich".
  • Umundurowany policjant ruchu drogowego stojący obok kontrolowanego pojazdu. Policjant trzyma w ręku tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ulotki promujące Europejski Tydzień Mobilności. Z tyłu policyjny radiowóz
  • Umundurowany policjant ruchu drogowego stojący obok kontrolowanego pojazdu. Policjant trzyma w ręku tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ulotki promujące Europejski Tydzień Mobilności. Z tyłu policyjny radiowóz
  • Umundurowany policjant ruchu drogowego stojący obok kontrolowanego pojazdu. Policjant trzyma w ręku tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ulotki promujące Europejski Tydzień Mobilności. Z tyłu policyjny radiowóz
  • Umundurowani policjanci ruchu drogowego stojący obok policyjnego radiowozu