Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Nowe zasady ruchu drogowego obowiązują od 1 czerwca i dotyczą wszystkich uczestników poruszających się po drogach. Precyzują one wzajemne relacje pomiędzy kierującymi i pieszymi przechodzącymi przez jezdnię. Mundurowi wyjaśniają, na czym polegają opisywane regulacje.

Najważniejsze zasady zawarte w nowych przepisach:

  • pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwaju) już przy wchodzeniu na przejście dla pieszych,
  • zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób, który może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych lub jezdnię,
  • na drogach ekspresowych i autostradach kierujący jest zobowiązany do utrzymywania minimalnej odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej w metrach jako połowy wartości prędkości, z jaką się porusza (np. przy prędkości 120 km/h musi to być co najmniej 60 m),
  • w obszarze zabudowanym przez całą dobę obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.

Wprowadzenie zmian było niezbędne ze względu na postęp technologiczny i wszechobecne smartfony, z którymi rzadko się rozstajemy. Obecnie należy jeszcze większą uwagę przywiązywać do tego, co dzieje się na jezdni i chodniku, kiedy zbliżamy się do przejścia. W związku ze statystykami tragicznych wydarzeń na przejściach dla pieszych nowe obowiązki zostały nałożone zarówno na kierujących, jak i na pieszych.

Mundurowi apelują o zapoznanie się z nowymi regulacjami i stosowanie się do nich. Cel, jaki był zakładany przy ich wprowadzeniu, jest oczywisty: poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszych.

Pamiętajmy, że to bezpieczeństwo na drodze w największym stopniu zależy od nas samych.