Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Gmina Piekary Śląskie otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” w wysokości: 54.549,60 zł oraz na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021” w wysokości: 35.496,00 zł.

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Oba programy uzyskały 100% finansowanie z środków ministerialnych.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie MOPR Piekary Śląskie:

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Aktywizacji Społecznej
ul. Nankera 103
tel. 32 287 95 03 wew. 623

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół Pracy Socjalnej
ul. Wyszyńskiego 31
tel. 515 247 957, 32 630 75 24