Projekt “Śladami Wawrzyńca Hajdy” poświęcony wielkiemu poecie i społecznikowi dobiegł końca. W sali Miejskiego Domu Kultury zorganizowany został jego finał.

Wawrzyniec Hajda, zwany śląskim Wernyhorą, był postacią niezwykłą. Poświęcony mu projekt realizowany był na terenie miasta przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Zadanie to wykonane zostało we współpracy z Miejskim Domem Kultury, Ośrodkiem Kultury „Andaluzja”, Miejską Biblioteką Publiczną im. Teodora Heneczka, Polskim Związkiem Filatelistów o/w Bytomiu – Koło numer 29 Piekary Śląskie oraz Miejską Szkołą Podstawową nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy. Podczas dzisiejszej uroczystości nie zabrakło ciekawych prelekcji, pokazu multimedialnego, a także wystawy filatelistycznej. Na scenie natomiast wystąpił chór Polonia-Harmonia.

Projekt “Śladami Wawrzyńca Hajdy” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”, a patronatem honorowym objęła go Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.