Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Odcinek łączący ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich z ul. Szybową w Radzionkowie został otwarty. Poruszanie się nim pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu przy skrzyżowaniu DW 911 z ul. Podmiejską.

Budowa drogi powiatowej łączącej ulicę Podmiejską, usytuowaną na terenie Piekar Śląskich, z ulicą Szybową, znajdującą się w Radzionkowie, została zakończona. Prócz jezdni, na odcinku tym znalazły się również ścieżka rowerowa oraz chodnik ułatwiające komunikację pieszych i rowerzystów. Dzięki nowemu łącznikowi zmniejszone zostanie natężenie ruchu przy skrzyżowaniach Drogi Wojewódzkiej nr 911 z ulicą Podmiejską oraz z ulicą Pod Lipami.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności, którego celem jest wsparcie działań prowadzonych przez gminy należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz zmniejszenie różnic w ich rozwoju.