Sesja Rady Miasta: Absolutorium dla Prezydenta za 2023 rok
W piątek, 14 czerwca 2024 roku, w Ośrodku Kultury Andaluzja odbędzie się V sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Głównym tematem obrad będzie debata nad "Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2023" oraz udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za miniony rok.
  1. Debata nad raportem o stanie miasta
  2. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta
  3. Przyjęcie planów pracy komisji na rok 2024
  4. Spotkania komisji przed sesją

V sesja Rady Miasta Piekary Śląskie odbędzie się 14 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45. Jednym z kluczowych punktów obrad będzie rozpatrzenie "Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2023" oraz udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za miniony rok.

Przed główną sesją odbędą się posiedzenia komisji w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84:

  • 10 czerwca o godzinie 14:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • 10 czerwca o godzinie 15:00 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza
  • 11 czerwca o godzinie 12:00 – Komisja Społeczna
  • 11 czerwca o godzinie 14:00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  • 14 czerwca o godzinie 9:00 – Komisja Rewizyjna– Ośrodek Kultury Andaluzja

Podczas sesji Rady Miasta zostanie przeprowadzona debata nad "Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2023", który wcześniej został zaprezentowany przez Prezydent Miasta, Sławę Umińską-Kajdan. Po debacie radni przystąpią do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

Kolejnym istotnym punktem obrad będzie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2023 rok. Radni będą omawiać sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe, a także informacje o stanie mienia komunalnego miasta. W trakcie sesji zostanie również przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

W dalszej części sesji radni będą rozpatrywać projekty uchwał, w tym m.in. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2024 roku" oraz zmiany w uchwale dotyczącej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwieńczeniem sesji będzie prezentacja informacji z działalności Urzędu Miasta oraz Rady Miasta za okres międzysesyjny, przyjęcie planów pracy komisji na rok 2024, a także komunikaty, interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.


Opierając się na: UM Piekary Śląskie