Honor dla bohaterów w fartuchach: Dzień Zdrowia i podziękowania dla medyków
W dniu dzisiejszym, obchodzimy dwie ważne daty dedykowane tym, którzy na co dzień dbają o nasze zdrowie - Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia. To czas, aby wyrazić wdzięczność i uznanie dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, salowych oraz pracowników administracyjnych za ich nieoceniony wkład i poświęcenie, szczególnie w obliczu wyzwań pandemii.
  • 7 kwietnia - data obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia, upamiętniająca rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
  • Podziękowania dla pracowników służby zdrowia za ich codzienny trud i poświęcenie.
  • Życzenia zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym dla wszystkich pracowników sektora medycznego.

W tych wyjątkowych dniach, kiedy to zatrzymujemy się na chwilę, aby docenić ogrom pracy wykonywanej przez osoby związane z opieką zdrowotną, warto pamiętać o niezliczonych godzinach, które spędzają oni na niesieniu pomocy innym. Pandemia COVID-19 uwypukliła ich rolę jako fundamentu naszego systemu zdrowotnego, pokazując jednocześnie niezwykłą odporność i gotowość do poświęceń na rzecz dobra pacjentów.

Z tej okazji, Tomasz Wesołowski, Przewodniczący Rady Miasta oraz Sława Umińska-Kajdan, Prezydent Miasta, przekazali swoje życzenia: "Życzymy Państwu – Lekarzom, Pielęgniarkom, Położnym, Salowym i Pracownikom administracyjnym placówek medycznych – zdrowia i sił potrzebnych do niesienia pomocy pacjentom w trudnych czasach pandemii. Składamy najserdeczniejsze podziękowania za Wasz codzienny wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka."

Ten dzień jest przypomnieniem dla nas wszystkich o wartości zdrowia i konieczności dbania o tych, którzy mają kluczowe znaczenie dla jego utrzymania. Niech ten czas będzie dla pracowników służby zdrowia okazją do regeneracji sił i momentem, w którym społeczeństwo wyraża im swoją wdzięczność i szacunek. Dziękujemy za Waszą służbę i poświęcenie, które każdego dnia przyczyniają się do ratowania życia i zdrowia.


Źródło: Urząd Miasta w Piekarach Śląskich