LXX sesja Rady Miasta

30 listopada br. odbyła się LXX sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Radni zdecydowali o stawkach podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od środków transportowych na 2024 roku. Przyjęto także Gminny Program Osłonowy w zakresie dożywiania pod nazwą “Posiłek w szkole i w domu”.

Rozpatrzono też uchwałę w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Piekar Śląskich. Przyjęto też Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na lata 2024-2025. Radni zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia “Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie do 2030 roku”.

Szczegóły dotyczące poszczególnych uchwał, którymi zajmowała się podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie piekary.pl po dodaniu napisów zapewniających dostępności cyfrową.