Pamiętaj! Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, świadkiem przestępstwa lub osobą im najbliższą, wsparcie zapewni ci Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Dostępna całodobowo, bezpłatna infolinia została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości i działa w ramach projektu „Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym”.

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.

Możesz skorzystać z bezpłatnej:

  • pomocy prawnej,
  • pomocy psychologicznej,
  • pomocy materialnej

Jeżeli jesteś:

  • osobą pokrzywdzoną: przemocą domową, przemocą fizyczną lub psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą lub oszustwem, pozbawieniem alimentów, innym przestępstwem;
  • świadkiem przestępstwa;
  • dzieckiem potrzebujących wsparcia;
  • w kryzysie, masz myśli samobójcze

zadzwoń na Linię Pomocy Pokrzywdzonym:

+48 222 309 900

Ten ogólnopolski telefon działa bezpłatnie i dostępny jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Osoby zainteresowane zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonym na stronie Funduszu Sprawiedliwości wykazem placówek świadczących pomoc w całej Polsce w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.