„Nasza krew – nasza Ojczyzna” to ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych organizowana już po raz 12. przez Straż Graniczną dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów wymagających leczenia krwią, a także skojarzenie munduru opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej z gotowością oddania drugiemu człowiekowi cząstki siebie – krwi. Policjanci są zawsze gotowi by nieść pomoc drugiemu człowiekowi, również w taki sposób, dzieląc się krwią z tymi, którzy jej potrzebują. Każdy kto spełnia warunki zdrowotne może oddać krew podając hasło ,,Nasza krew – nasza Ojczyzna” w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz oddziałach terenowych RCKiK w całym kraju. Akcja prowadzona jest w terminie 25 października – 20 grudnia 2023 roku w jednostkach Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz punktach krwiodawstwa.Objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia oraz Sekretarza Stanu - Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

.

Pliki do pobrania

  • 13.09 KB