Zostań Rodziną Wspierającą

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich zachęca i zaprasza rodziny do wzięcia udziału w programie “Zostań Rodziną Wspierającą”. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka, np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi. Więcej informacji udziela Zespół Asysty Rodzinnej MOPR – Pani Katarzyna Gawron pod nr tel.: 504 031 938.

Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Można np. w ramach organizacji czasu wolnego zabrać dzieci z niewydolnej wychowawczo rodziny do kina albo pomóc im w nauce. Natomiast w stosunku do dorosłych, czyli rodziców (opiekunów), rolą rodziny wspierającej może być nauczenie ich prowadzenia gospodarstwa domowego czy zarządzania budżetem. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Co trzeba zrobić, aby zostać rodziną wspierającą:

  • złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,
  • zgodzić się na wizytę pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania,
  • uzyskać pozytywną opinię dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich,
  • podpisać umowę, która określi zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia rodzinie.

Podziel się swoim doświadczeniem – wesprzyj rodziny z dziećmi!