Odsłonięcie tablicy na Rondzie im. Gabrieli Kossakowskiej

Dziś miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej radną, nauczycielkę, społecznika o wielkim sercu – Honorową Obywatelkę Piekar Śląskich – śp. Gabrielę Kossakowską. Tablica z nazwą Jej imienia stoi na środku ronda u zbiegu ulic Okrzei, Janty i Gimnazjalnej. Na skwerze obok znajduje się tablica z krótką notką biograficzną oraz fotografią Gabrieli Kossakowskiej. W tej symbolicznej chwili wzięli udział przedstawiciele władz miasta: Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich, Natalia Ciupińska-Szoska – I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Łukasz Ściebiorowski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz rodzina, byli i obecni radni, ks. Eugeniusz Witak, Komendanci i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji w Piekarach Śląskich, a także byli współpracownicy, reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, uczniowie m.in. Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, przedstawiciele cech rzemiosł, organizacji społecznych i pozostali mieszkańcy miasta. Po części oficjalnej goście udali się do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbył się koncert poświęcony pamięci Gabrieli Kossakowskiej.

Gościem specjalnym odsłonięcia tablicy oraz jednym z wykonawców koncertu był minister Michał Wójcik, który dzielił się osobistymi wspomnieniami o Gabrieli Kossakowskiej. Podziękował również Prezydent Sławie Umińskiej-Duraj i radnym za inicjatywę oraz szybkie uchwalenie nazwy dla ronda, a także postawienie tablicy upamiętniającej. Dla wszystkich obecnych słodki poczęstunek – ciasteczka w kształcie serduszek – symbolizujących wielkie serce Gabrieli Kossakowskiej – przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych.

Następnie odbył się koncert w Miejskim Domu Kultury, w trakcie którego nie zabrakło również wspomnień Sławy Umińskiej-Duraj – Prezydent Miasta, Beaty Białowąs – Wiceprezes Zarządu Tauron, a także ks. Eugeniusza Witaka, który współpracował z Gabrielą Kossakowską przy organizacji słynnych Bali Charytatywnych i wspierał zbiórki pieniężne na wyjazdy kolonijne dla piekarskich dzieci. W koncercie wystąpiła również utalentowana Piekarzanka, Katarzyna Wyderka, która zaśpiewała utwory z repertuaru m.in. Beaty Kozidrak, Dody, Czesława Niemena. Minister Wójcik uraczył publiczność przebojami m.in. Elvisa Presleya, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka i Andrzeja Zauchy.

Gabriela Kossakowska była Człowiekiem-Orkiestrą – urodzona i wychowana w Piekarach Śląskich, przez 16 lat radna Rady Miasta Piekary Śląskie, przez 38 lat zajmowała się działalnością dydaktyczną oraz rzemiosłem, od początku miała w sobie iskrę do edukacji i głęboką potrzebę pomagania innym; dzięki jej determinacji powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, przez wiele lat była związana z WTZ i PSONI. Współpracowała z Izbą Rzemieślniczą oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Dzięki swojemu zaangażowaniu społecznemu, pasji i zawodowstwie została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i zaszczytnymi tytułami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego, Zasłużoną dla Miasta Piekary Śląskie, czy wreszcie Honorową Obywatelką Miasta Piekary Śląskie.