OSP Dąbrówka Wielka otrzymała wóz bojowy

Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich oraz Łukasz Ściebiorowski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, brali dzisiaj udział we wręczeniu naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej Mateuszowi Waidzie kluczyków do pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Auto do tej pory służyło zawodowcom, zatem w przekazaniu uczestniczył też st. bryg. Rafał Świerczek – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i st. bryg. Tomasz Dziechciarz – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.
W przekazaniu uczestniczyła też senator Dorota Tobiszowska.
Przydzielony ochotnikom pojazd to średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/27/5 na podwoziu MAN TGM 13.290 4×4. Samochód został wyprodukowany w 2013 roku i do chwili obecnej był użytkowany przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Piekarach Śląskich. Samochód wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 2.500 litrów wody, 250 litrów środka pianotwórczego oraz autopompę o wydajności 2.700l/min. Załogę stanowi maksymalnie 6 ratowników wraz z kierowcą.
Państwowa Straż Pożarna w Piekarach Śląskich w ostatnim czasie otrzymała nowy średni wóz bojowy, dlatego starszy model mógł zostać przekazany do dyspozycji OSP Dąbrówka Wielka.
Warto przypomnieć, że w 2021 r. do OSP w Dąbrówce Wielkiej trafił Lekki samochód kwatermistrzowski marki MAN TGE 3.140 o wartości 192.555,27 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wyniosła 190.575,27 zł, zaś wkład gminy to 1980 zł.