X sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta zwołał X sesję Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie – ostatnie w tej kadencji – na dzień 18 września br. o godzinie 17.00. Posiedzenie odbędzie się w auli Akademickiego Zespołu Szkół przy ulicy Gimnazjalnej 24. Podczas sesji wręczone zostaną podziękowania młodzieżowym radnym, a także zostanie wręczone wyróżnienie “Zasłużony dla dzieci i młodzieży miasta Piekary Śląskie”.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 9/23 z IX sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Wyróżnienie zwycięzców nagrody “Zasłużony dla dzieci i młodzieży miasta Piekary Śląskie”.
4. Podsumowanie działań Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2022/2023.
5. Podziękowania.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji