LXIV sesja Rady Miasta i komisje

31 maja 2023 r. o godz. 10.00 w O艣rodku Kultury Andaluzja przy ulicy O艣wi臋cimskiej 45 odb臋dzie si臋 LXIV sesja Rady Miasta Piekary 艢l膮skie. W艣r贸d punkt贸w porz膮dku obrad znajdowa膰 si臋 b臋dzie przedstawienie Radzie Miasta przez prezydent S艂aw臋 Umi艅sk膮-Duraj “Raportu o stanie miasta Piekary 艢l膮skie w 2022 roku”. Debata nad raportem odb臋dzie si臋 na kolejnej sesji tj. w miesi膮cu czerwcu.

Radni debatowa膰 te偶 b臋d膮 nad projekt w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osi膮gni臋cia w s艂u偶bie.

Najbli偶sza, LXIV sesja Rady Miasta Piekary 艢l膮skie zorganizowana zostanie w 艣rod臋, 31 maja 2023 roku. Wcze艣niej zwo艂ane zosta艂y posiedzenia komisji, kt贸re odb臋d膮 si臋 w sali 201 Urz膮d Miasta w Piekarach 艢l膮skich przy ul. Bytomskiej 84.

Porz膮dek posiedzenia

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
  2. Przedstawienie i przyj臋cie porz膮dku obrad.
  3. Przyj臋cie protoko艂u LXIII sesji Rady Miasta Piekary 艢l膮skie z dnia 27 kwietnia 2023 r.
  4. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary 艢l膮skie w roku 2022.
  5. Raport z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii Miasta Piekary 艢l膮skie za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂:
   1. (druk nr 942) projekt uchwa艂y w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w pi膮tki i soboty przez rolnik贸w i ich domownik贸w oraz przyj臋cia regulaminu okre艣laj膮cego zasady prowadzenia handlu w pi膮tki i soboty przez rolnik贸w i ich domownik贸w 鈥 Komisja Bud偶etowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   2. (druk nr 943) projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr IX/123/19 Rady Miasta Piekary 艢l膮skie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie okre艣lenia trybu i szczeg贸艂owych kryteri贸w oceny wniosk贸w o realizacj臋 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 鈥 Komisja Spo艂eczna Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   3. (druk nr 944) projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y nr V/48/11 Rady Miasta Piekary 艢l膮skie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u interdyscyplinarnego ds. przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie w Piekarach 艢l膮skich oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania 鈥 Komisja Spo艂eczna Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   4. (druk nr 945) projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia programu polityki zdrowotnej pn. 鈥濸rogram szczepie艅 ochronnych przeciwko meningokokom鈥 m艂odzie偶y rocznika 2010, realizowanego w roku 2023 鈥 Komisja Spo艂eczna Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   5. (druk nr 946) projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XIII/156/19 Rady Miasta Piekary 艢l膮skie z dnia 26 wrze艣nia 2019 r. w sprawie czasu bezp艂atnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddzia艂ach przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych 鈥 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   6. (druk nr 947) projekt uchwa艂y w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary 艢l膮skie na lata 2023-2052 鈥 Komisja Bud偶etowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   7. (druk nr 948) projekt uchwa艂y w sprawie zmian bud偶etu miasta na 2023 rok – Komisja Bud偶etowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   8. (druk nr 949) projekt uchwa艂y w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary 艢l膮skieKomisja Bud偶etowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary 艢l膮skie,
   9. (druk nr 950) projekt uchwa艂y w sprawie przekazania 艣rodk贸w finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osi膮gni臋cia w s艂u偶bie – Komisja Bud偶etowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary 艢l膮skie.

7. Informacja Prezydenta Miasta z dzia艂alno艣ci Urz臋du Miasta za okres mi臋dzy mi臋dzysesyjny.
8. Informacja Przewodnicz膮cego Rady Miasta z dzia艂alno艣ci Rady Miasta za okres mi臋dzysesyjny.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne g艂osy radnych.
10. Zamkni臋cie obrad.

Szczeg贸艂owy porz膮dek obrad wraz z wykazem projekt贸w uchwa艂 zosta艂 opublikowany tak偶e w Biuletynie Informacji Publicznej.

Transmisja sesji b臋dzie dost臋pna na stronie piekary.pl.