Dziś obchodzimy Dzień Działacza Kultury

29 maja przypada Dzień Działacza Kultury. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom instytucji kulturalnych w naszym mieście za, pełną pasji i zaangażowania, działalność oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Kultura stanowi niezwykle ważną sferę działalności człowieka. Rozwija wrażliwość, wzbogaca osobowość, a także pozwala odkrywać nowe pasje oraz talenty. Praca w kulturalnych instytucjach wymaga od Państwa mnóstwa zaangażowania i niejednokrotnie poświęcenia swego prywatnego czasu na rzecz innych.

Z okazji Dnia Działacza Kultury pragniemy złożyć wszystkim zaangażowanym w rozwój życia kulturalnego naszego miasta serdeczne życzenia i podziękowania za pasję wkładaną w tworzenie twórczych inicjatyw oraz codzienną pracę na rzecz kształtowania rozwoju kulturalnego Piekarzan. Życzymy wielu sukcesów, satysfakcji płynącej z podejmowanych działań oraz niewyczerpanego źródła inwencji i kreatywności.

Tomasz Wesołowski
Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie