Psychologia w dziedzinie onkologii: Czym dokładnie zajmuje się psychoonkolog?

Onkologia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem i zapobieganiem nowotworom. Jednakże, choroba nowotworowa ma również wpływ na psychikę pacjenta i jego bliskich. Tutaj właśnie wchodzi psychoonkologia - dziedzina, która łączy wiedzę z zakresu psychologii i onkologii, aby pomóc pacjentom i ich rodzinom radzić sobie z emocjonalnymi skutkami choroby nowotworowej.

Jakie są cele psychoonkologii?

Psychoonkologia ma na celu pomoc pacjentom i ich rodzinom radzić sobie z emocjonalnymi skutkami choroby nowotworowej. Główne cele to:

 • Poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin

 • Pomoc w radzeniu sobie z lękiem, depresją, smutkiem i innymi emocjami związanymi z chorobą nowotworową

 • Wsparcie pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia

 • Pomoc pacjentom i ich rodzinom przystosować się do zmienionej sytuacji po leczeniu

Jakie są metody stosowane przez psychoonkologów?

Psychoonkolodzy stosują różne metody terapeutyczne w celu pomocy pacjentom i ich rodzinom radzić sobie z emocjami związanymi z chorobą nowotworową. Metody te obejmują:

 • Terapię poznawczo-behawioralną (CBT), która pomaga pacjentom zmienić negatywne myśli i zachowania

 • Terapię psychodynamiczną, która pomaga pacjentom zrozumieć i przetworzyć głębokie emocje związane z chorobą

 • Terapię rodzinną, która pomaga rodzinie pacjenta radzić sobie z emocjami związanymi z chorobą

 • Terapię grupową, która pozwala pacjentom na wzajemne wsparcie i dzielenie

Kiedy pacjenci onkologiczni powinni skorzystać z pomocy psychoonkologa?

Pacjenci onkologiczni mogą skorzystać z pomocy psychoonkologa w różnych etapach choroby. Oto kilka przykładów:

 • W momencie diagnozy: Pacjenci mogą czuć się przerażeni i zdezorientowani po usłyszeniu diagnozy nowotworu. Psychoonkolog może pomóc pacjentom przetworzyć tę informację i dostosować się do nowej sytuacji.

 • W trakcie leczenia: Leczenie nowotworu może być trudne i stresujące dla pacjentów. Psychoonkolog może pomóc pacjentom radzić sobie z lękiem, depresją i innymi emocjami związanymi z leczeniem.

 • Po leczeniu: Pacjenci mogą doświadczać trudności w przystosowaniu się do życia po leczeniu. Psychoonkolog może pomóc pacjentom przetworzyć emocje związane z chorobą i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

W przypadku rodzin pacjenta: Rodzina pacjenta także jest dotknięta chorobą i psychoonkolog może pomóc im radzić sobie z emocjami związanymi z chorobą i wsparciem pacjenta.