Konsultacje społeczne dotyczące regulaminu

), listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie \"Konsultacje Społeczne - projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie\", osobiście w Biurze Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (pok. 104 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23a) Poniżej znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie", "Polish Female"); } };

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że w dniach 20.01.2023 r. do 27.01.2023 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie”.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie Miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.

Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących ww. projektu przez uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj:

  • na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie “Konsultacje Społeczne – projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie”,
  • osobiście w Biurze Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (pok. 104 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23a)

Poniżej znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie