Czy woda będzie droższa?

Mówiąc o cenach w 2022 roku, pewnie prościej było by mówić o tym, co nie drożało, bo podwyżki czekały nas w każdej dziedzinie życia i jedna pociągała za sobą kolejną. Za większość odpowiada wciąż rosnąca inflacja, ale nie tylko. 86 % – o tyle wzrosła w 2022 roku cena zakupu energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

To jednak nie jedyny wzrost cen z którym muszą mierzyć się wodociągi. Do tego dochodzi wzrost o 27 % cen zakupu materiałów wodno-kanalizacyjnych oraz o 18 % wzrost cen wywozu odpadów. Stale rosną koszty usług remontowych w tym transportu. Niestety takie podwyżki wymuszają dostosowanie taryfy cen za wodę i ścieki do obecnej sytuacji rynkowej.

W 2022 weszliśmy w drugi okres taryfy zatwierdzonej przez Wody Polskie w 2021 roku. Obowiązujące ceny prezentujemy poniżej. Aktualnie prowadzona jest analiza bieżących kosztów z przychodami, jakie osiągnięte zostaną w ramach obowiązującej taryfy. W przypadku niekorzystnego bilansu, MPWiK wystąpi z wnioskiem do Wód Polskich o zmianę taryfy w bieżącym roku.

Od 1 maja 2022 do 30 kwietnia 2023 jesteśmy w drugim okresie taryfowym gdzie za wodę i ścieki płacimy łącznie 17,05 zł brutto. W kwocie tej cena za 1m3 została utrzymana na tym samym poziomie i wynosi 6,23 zł, natomiast za 1 m3 ścieków zapłacimy 10,82 zł . W trzecim roku taryfowym, który będzie trwał od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024 za wodę i ścieki brutto zapłacimy 16,14 zł, w tym 1 m3 wody będzie kosztował 6,23 i również jak w poprzednim roku zostanie utrzymany na tym samym poziomie, a 1 m3 odprowadzania ścieków 9,91 zł zostanie obniżony o 0,91 zł.

MPWiK sp. z o.o. rozgranicza stawki opłat abonamentowych na cztery grupy dla dostarczania wody (wodomierz główny, wodomierz wielolokalowy, ryczałty, wodomierz ogrodowy) i trzy grupy dla odprowadzania ścieków wodomierz główny, wodomierz wielolokalowy, ryczałty).

Opłata abonamentowa od 1 maja 2022 dla rozliczeń w oparciu o wodomierz główny wynosi 9,48 zł brutto, a od 1 maja 2023 r. 9,50 zł brutto, za ścieki w tej grupie płacimy 12,34 zł, a od maja 2023 r. 12,33 zł. Dla odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu abonament za dostarczanie wody wynosi 6,39 zł natomiast od maja 2023 r. 6,42 zł., za ścieki w tej grupie abonamentowej płacimy 9,26 zł. a od maja 2023 r. 9,24 zł. Dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza wielolokalowego cena abonamentu wynosi 7,98 zł, a w następnym roku taryfowym 7,92 zł., abonament za ścieki w tej grupie wynosi 7,98 a w kolejnym okresie taryfowym 7,92 zł. Natomiast dla odbiorców rozliczających wodomierz ogrodowy abonament wynosi 2,98, a od maja 2023 stawka wzrośnie do 3,00 zł.