Ostatnie pożegnanie śp. Józefa Flegla

5 września odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 31 sierpnia śp. Józefa Flegla – zasłużonego Druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich, wieloletniego pracownika Urzędu Miasta Piekary Śląskie, mieszkańca miasta wyróżnionego tytułem Człowiek Roku 2012 Piekar Śląskich oraz wielokrotnie odznaczanego za zaangażowanie na rzecz społeczności strażackiej w Piekarach Śląskich. Msza żałobna odbyła się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich. Ostatnia droga prowadziła na cmentarz parafialny. Zmarłego pożegnała najbliższa rodzina, przyjaciele, Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie, radny Tadeusz Wieczorek, Wojciech Golasiński – Komendant Straży Miejskiej, bryg. mgr inż. Marcin Gąsowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz przybyli mieszkańcy miasta.

Msza święta pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 9.30 i była celebrowana przez ks. proboszcza Leona Kraińskiego. Ostatniej drodze zmarłego w kościele, jak i na cmentarzu towarzyszyły poczty sztandarowe Miasta Piekary Śląskie, Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich.

Józef Flegel urodził się w 1931 roku. Ze strażą pożarną związany był od 1947 r., a w latach 1991-2016 pracował w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich. 10 lat temu został wyróżniony tytułem Człowiek Roku Piekar Śląskich. Wielokrotnie odznaczany za zaangażowanie na rzecz społeczności strażackiej w Piekarach Śląskich.