Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Grudniowa nadzwyczajna sesja Rady Miasta

W dniu 6 grudnia br. o godzinie 15.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W porządku obrad znajdzie się uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. wynikających z pozyskanie dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

XLIII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie we poniedziałek, 6 grudnia 2021 roku.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.