I sesja Młodzieżowej Rady Miasta nowej kadencji

25 października br. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2021/2022. Podczas obrad radni złożyli ślubowania, a także wyłonili ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. W inauguracyjnych obradach, które odbyły się w Akademickim Zespole Szkół uczestniczyli: Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta oraz Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta.

W pierwszej części przedstawiono wyniki wyborów, a następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie. W kolejnym punkcie przystąpiono do wyborów. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została – Patrycja Nowosielska, Zastępcą Przewodniczącego – Nadia Banasiak, zaś Sekretarzem – Szymon Drewniok.

– Gratuluję wyboru na stanowiska młodzieżowych radnych. Liczymy na Wasze pomysły i opinie. Ze swojej strony pragnę zapewnić o otwartości Rady Miasta Piekary Śląskie na wszelkie działania. Życzę Wam owocnej kadencji 2021/2022 – mówił do młodzieżowych radnych Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie.

– Patrząc na Wasze, pełne energii i zapału twarze jestem spokojna o przyszłość naszego miasta. To od Was będą, już w niedalekiej przyszłości zależeć losy i rozwój Piekar Śląskich. Mam nadzieję, że wśród Was jest przyszły prezydent miasta, któremu kiedyś będziemy mogli przekazać zarządzanie Piekarami. Widzę zarówno już doświadczonych młodzieżowych radnych, jak i nowe osoby, co mnie osobiście bardzo cieszy. Wszystkim Wam życzę żeby to była dobra przygoda z samorządem i oczywiście deklaruje pełne wsparcie oraz współpracę – powiedziała Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

W zorganizowanej dzisiaj I sesji Młodzieżowej Rady Miasta wzięli udział Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich, Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie, Natalia Ciupińska-Szoska – I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piekary Śląskie, radny Łukasz Ściebiorowski – Koordynator Młodzieżowej Rady Miasta, radny Daniel Pliszka – Zastępca Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta oraz Denis Dąbrowski – młodzieżowy radny Sejmiku Śląskiego.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta w kadencji 2021/2022

Wszystkim przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miasta życzymy owocnej działalności.