Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Spółdzielnia socjalna “Zakątek pomocy” działa na terenie Górnego Śląska, niosąc pomoc osobom potrzebującym. Pomaga w zakresie usług z zakresu opieki, sprzątania i utrzymania terenów zielonych. Jej biuro znajduje się w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Kusocińskiego 4.

Spółdzielnia socjalna „Zakątek pomocy” utworzona została 1 września 2017 roku, a jej organami założycielskimi są Gmina Piekary Śląskie oraz Gmina Świerklaniec. Instytucja ta posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany przepisami prawa oraz postanowieniami statutu, pomagając całym rodzinom oraz osobom samotnym radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Misją Spółdzielni jako instytucji działającej w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej jest zagwarantowanie ludziom godnych warunków życia. Pomoc tę otrzymują osoby cierpiące z powodu biedy, bezrobocia, a także bezdomni. Jej pracownicy troszczą się także o godne życie osób z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych. Za jej pośrednictwem możliwe jest oddanie potrzebującym odzieży. W tej sprawie należy kontaktować się pod numerem telefonu 516 003 043, by następnie rzeczy dostarczyć do siedziby Centrum Usług Społecznych, a szczegóły dotyczące prowadzonych obecnie działań opisywane są w mediach społecznościowych: