Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

w treści wpisując „ANKIETA STRATEGIA OD 2021” Prosimy o zachowanie terminu 23 października 2020 r. Z góry dziękujemy za pomoc.", "Polish Female"); } };

Szanowni Mieszkańcy Piekar Śląskich, w związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Termin złożenia ankiet to 23 października 2020 r.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie MOPR Piekary Śląskie.

Zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Ankietę można:

  • pobrać ze strony internetowej: www.mopr.piekary.pl
  • wypełnić na stronie internetowej: www.mopr.piekary.pl
  • pobrać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Punkcie Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84
  • pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa. Nankera 103
  • pobrać w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Kusocińskiego 4
  • pobrać w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Żwirki 23

Wypełnioną ankietę można przekazać:

Prosimy o zachowanie terminu 23 października 2020 r. Z góry dziękujemy za pomoc.