Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Szanowni Pracownicy Radia Piekary,

Z okazji 24 rocznicy powstania życzymy najlepszych audycji, najwierniejszych słuchaczy, najbardziej aktualnych wiadomości i wszystkiego co najlepsze.

Radio Piekary od wielu lat utrzymuję się wśród stacji cieszących się największą słuchalnością w aglomeracji śląskiej. Jest dla nas miłą i wyjątkową okazja by w dniu Waszych urodzin podziękować za relacje z wydarzeń, które odbywają się w naszym mieście, za zaangażowanie w sprawy ważne dla lokalnej społeczności, za zainteresowanie życiem kulturalnym, społecznym i gospodarczym oraz promocję Piekar Śląskich w kraju.

Na co dzień angażujecie się w przygotowywanie rzetelnych i ważnych materiałów radiowych, odbieranych przez liczne grono wiernych słuchaczy za co bardzo Wam dziękujemy. W dniu Waszego święta życzymy satysfakcji i spełnienia w pracy zawodowej oraz sukcesów w życiu prywatnym.

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie