Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Monitorowanie rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Metropolia to 41 gmin i miast, które wspólnie tworzą silny organizm. Jej rozwój, pozycja na arenie krajowej i międzynarodowej zależeć będą wypadkową działań i inwestycji strategicznych realizowanych przez GZM, jak i wszystkich pojedynczych działań podejmowanych indywidualnie przez każdą z gmin członkowskich. W jaki sposób monitorować rozwój pierwszej w Polsce Metropolii?

Jakie wskaźniki wykorzystać do oceny wdrażanych dokumentów strategicznych i jakie mierniki wykorzystać na potrzeby analizy porównawczej z innymi ośrodkami metropolitalnymi w Polsce? Nad tymi zagadnieniami pracuje Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM, a pierwsze wyniki tych prac zostały opublikowane na portalu InfoGZM.

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM pracuje nad opracowaniem zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju Metropolii od połowy 2019 r. Nawiązują one do Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która wprowadzona została w 2015 r. w krajach członkowskich ONZ.

Opracowany zestaw wskaźników dla GZM pozwoli na monitoring rozwoju obszaru GZM, wdrażania założeń głównych dokumentów strategicznych Metropolii, obserwację procesów i zjawisk zachodzących w GZM oraz analizę porównawczą GZM z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju.

Pierwszym etapem prac było opracowanie szerokiej listy (ponad 90) wskaźników w odniesieniu do 4 priorytetów Programu Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 2022 r. We współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach, przygotowano wskaźniki monitoringu (bądź dane bazowe do późniejszego ich obliczenia) zarówno dla GZM jako całości, jak i poszczególnych gmin członkowskich, dla lat 2010 – 2018 (lub w miarę dostępności danych). Na portalu InfoGZM zaprezentowano wartości wskaźników dla Metropolii, a szczegółowe dane w podziale na gminy GZM znajdują się w plikach do pobrania.

Kolejnym etapem prac, będzie wybór tych wskaźników, które w jak najlepszym stopniu pozwolą na monitorowanie rozwoju GZM, w tym w przyszłości poprzez jej dokument strategiczny. Kluczowym jest tutaj korzystanie z takich danych, które będą dostępne i porównywalne na poziomie innych polskich metropolii w długiej perspektywie czasowej.

Postęp prac nad stworzeniem zastawienia wskaźników będzie na bieżąco publikowany na portalu InfoGZM w zakładce Analizy > Wskaźniki > Wskaźniki monitoringu rozwoju GZM.

Portal InfoGZM – opracowany i prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM – stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM.