W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie XXV sesji Rady Miasta zwołanej na wniosek grupy radnych. Tematem była analiza sytuacji związanej z termomodernizacją osiedla Wieczorka. Omówienia ustaleń pokontrolnych dokonał Piotr Miklis Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach.

– WFOŚiGW naszym zdaniem powinien pilniej przyjrzeć się składanym wnioskom. Zaakceptował złożone wnioski i zawarł umowy o dofinansowanie, pomimo posiadania dokumentów świadczących o tym, że zaakceptowane właśnie wnioski mogły zawierać nieprawdziwe dane. Jako jednostka od lat zajmuje się profesjonalnie, w sposób wyspecjalizowany, tymi zagadnieniami zatem duża część odpowiedzialności, za to żeby pieniądze były przyznawane i wypłacane spada na WFOŚiGW. Przeprowadzone przez nas analizy prawno-karne nie wskazywały na celowość złożenie przez NIK zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie każdy wniosek zawierają błędy jest wnioskiem stanowiącym sam z siebie próbę wyłudzenia środków publicznych – mówił podczas sesji Piotr Miklis Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach.

Krzysztof Turzański, I Zastępca Prezydenta Piekar Ślaskich podkreślił, że realizowany jest największy projekt rewitalizacyjny na Śląsku i prawdopodobnie w całym kraju, ponadto na złożenie wniosków był ograniczony czas. Wyjaśnił również, iż finalnie to banki komercyjne zaoferowały niższe oprocentowanie kredytu niż WFOŚiGW oraz okres spłaty krótszy o 5 lat. W przeliczeniu, dla mieszkańców, w skali roku stanowi to wysokość jednego miesięcznego czynszu.

Prace termomodernizacyjne są kontynuowane i mieszkańcy nie odczuli żadnych negatywnych skutków, a wręcz przeciwnie. Spośród 59 budynków poddanych termomodernizacji niższe stawki remontowe osiągnęli lokatorzy 30 z nich, a w większości pozostałych zostały na tym samym poziomie, który zakładały umowy z WFOŚiGW. Uśredniając, przeciętny mieszkaniec zasobów przy powierzchni 50 m² na fundusz remontowy płaciłby 206 zł w opcji dofinansowania z WFOŚiGW, zaś po zmianie umowy na banki komercyjne zapłaci 184 zł.

Mieszkańcy Osiedla Wieczorka sami wiedzą jak wiele zmieniło się w ich otoczeniu. Budynki zyskały ekologiczne ogrzewanie, a także nowe elewacje, jednocześnie nadal jest wiele do zrobienia: dachy, klatki schodowe czy też miejsca parkingowe. Warto też wspomnieć, że konieczne jest nadrobienie wieloletnich zaniedbań, sięgających czasami nawet 40 lat wstecz. Warto przypomnieć, że w latach 2004 – 2006 przeprowadzono remont kapitalny tylko jednego budynku, a instalacje gazowe doprowadzono do 5 mieszkań.

Wiceprezydent Turzański stwierdził także, że w projektach były błędy, ale co należy podkreślić – popełnione zostały przez profesjonalną firmę, wyłonioną w przetargu (zgodnie z prawem zamówień publicznych), opracowywała ona audyty na podstawie, których wypełnione zostały wnioski o dofinansowanie.

W dyskusji głos zabrało wielu radnych, licząc na kompleksowe wyjaśnienie sprawy i pozyskanie dodatkowych informacji. Sytuację omawiała także wicedyrektor ZGM Martyna Kapkowska. Obrady trwały ponad pięć godzin.